Barn og ungdom

Vi har 3 ulike partier for barn og ungdom. Partiene er primært inndelt etter ferdighet slik at det blir trening på passende nivå for alle spillerne.

Etter badmintonskolen så starter man typisk på det laveste partiet og flyttes oppover avhengig av egne ambisjoner og utvikling av ferdigheter. De mest ivrige ungdommene har også noen treninger sammen med seniorgruppa.

For noen ungdommer er naturlig å starte på høyere parti. Dette vurderes av trenerne.

PÅMELDING HER

Se egen sak om Badmintonskolen.

Avhengig av ambisjoner og mulighet så tilbys det trening fra 2 til 5 dager i uken. Dette inkluderer også alternativ trening som balanse, kondisjon og styrke. Se treningstider.

Treningskultur
Som en rød tråd prøver vi å bygge en bra treningskultur, der det er vilje og lyst til å trene hardt samtidig som vi har det gøy.

Det er mye varierte treninger for å kunne dekke alle delene av idretten.
Øvelser du vil møte vil for eksempel være å spille 2 vs 1 eller å ha multishuttle, det kan være skyggefotarbeid eller sisten, det kan være å ta spensthopp eller spille kamper.

Om Spond:

Et viktig verktøy for oss er appen Spond. Denne appen norsk, følger norske personvernregler og er skreddersydd for idrettslag. Spond er obligatorisk for medlemmer i badmintongruppa. (Dere kan også benytte spond.no fra nettleser). Vi benytter den til:

  • Å holde orden på hvem som deltar i de ulike treningsgruppene på hver trening.
  • Kommunikasjon mot spillere og/eller foresatte. Vi kontakter ikke mindreårige. (Litt eldre spillere vil gjerne ha egen Spond, forklares under).
  • Invitasjon til treninger med sted og tidspunkt.
  • Invitasjon til dugnader. Vi arrangerer stevner to-tre ganger pr. år og trenger da hjelp fra foreldre til ulike oppgaver.
  • Intern dialog mellom ulike spillere/foresatte.

Alle mindreårige spillere kontaktes via foreldre. Dette gjøres ved at spilleren knyttes opp mot foreldre ved at vi mottar deres epost/tlf ved innmelding og at dere benytter den samme epost/tlf når dere oppretter bruker i Spond. Da vil dere automatisk legges i de rette gruppene.

Før hver trening vil dere motta en invitasjon som dere må godta eller avslå. Dette er ekstra viktig nå med Korona-regler for idretten. Vi må kunne rapportere hvem som har delta på alle treninger og kunne kontakte de umiddelbart.

Om dere ønsker at barnet etter hvert skal ha egen Spond for å kunne svare for seg selv er dette mulig. Noen av de eldste spillerne foretrekker dette. Da trenger vi også spillerens epost/tlf som da knyttes mot spillerens Spond-konto. Da vil både spiller og foresatte motta samme informasjon og være i stand til å svare på spillerens vegne. De foresatte mister ikke kontrollen på noen måte, de er fortsatt knyttet til spilleren som ansvarlig foresatte. Voksne spillere har naturligvis egen Spond.