Styret

På årsmøtet i  mars 2019 ble nytt styre valgt.

Medlemmene er:

Øystein Wiborg Styremedlem 928 97 452 oystein.wiborg@gmail.com
Shaomeng Li Økonomiansvarlig 993 02 959 shaomenl@gmail.com
Torstein Reistadbakk Leder 926 31 584 sttorstein@gmail.com
Terje Fjelldal Styremedlem 906 65 913 terfjell@outlook.com
Reili Aamodt Styremedlem 911 97 976 reili@outlook.com

 

Hovedtrener

Sondre Flåten Jørgensen, tlf: 913 96 057, e-post: s_f_jorgensen@hotmail.com

Representant i styret i Oslofjorden badmintonkrets

Terje Fjelldal, tlf: 906 65 913, e-post: tf@norpost.no