Bli medlem

Haugerud badminton tar med glede i mot nye medlemmer. Vårt tilbud passer best for de over 6 år. For de under 10 år anbefaler vi Badmintonskolen.

Ta kontakt med  styret på badhaugerud@gmail.com, evt. Torstein Reistadbakk på sttorstein@gmail.com eller Øystein Wiborg på oystein.wiborg@gmail.com dersom du har spørsmål om medlemskap.

Vi tilbyr medlemskap til til både barn, ungdom og voksne.

Ingen forplikter seg til medlemskap ved å registrere seg. Vi ønsker å ha kontroll på alle som er i hallen i til enhver tid og ha tilgang til spillernes eller foresattes kontaktinformasjon.

Badmintonskolen retter seg hovedsakelig mot de under 10 år, men alle er velkomne. For nybegynnere over 12 år finner vi et opplegg som passer spilleren på en god måte.

Informasjon og kommunikasjon:
Styret og andre sender informasjon gjennom Spond (app for mobil eller nettside). Informasjonen vil da komme i Spond-appen eller på epost. Registrer deg med samme epost/tlf som du oppgir til klubben ved innmelding og du vil automatisk bli medlem av Haugerud badmintons grupper på Spond. Dette er en norsk tjeneste tilpasset kommunikasjon i idrettslag med høyt fokus på personvern.  Om dere ønsker at barnet kan ha sin egen Spond-tilgang er det fullt mulig dersom spilleren er over 13 år. Flere synes det er greit. Da trenger vi også spillerens epost/tlf og vi vil knytte den informasjonen til våre medlemslister, og både spiller og foresatt vil få mulighet til å se alt og svare på vegne av spilleren.

Deltakelse på trening:
For å registrere hvem og hvor mange som deltar på treningene benytter vi Spond. Vi sender ut invitasjoner til treninger og dugnader. Spond er obligatorisk. Spilleren eller foresatt må da svare på om de deltar eller ikke. På den måten vet vi hvem som er i hallen til enhver tid og kan kontakte foresatte om nødvendig, i tillegg til at vi rapportere navn om noe skulle oppstå.

Treningsavgift:
Treningsavgiften er kr 2.400 pr. år for medlemmer som deltar på organiserte treningspartier eller spiller i hallen mens slike partier pågår. Treningsavgiften følger sesongen, dvs. august-juni. For barn og ungdom inkluderer avgiften baller, autorisert trener og startkontingent opptil kr 1.000 til turneringer. Familiemedlem nr 2 betaler kr 1.200 i avgift, nr 3 kr 400. Maks avgift pr familie er kr 4.000. Faktura blir tilsendt etter innmelding. Treningsavgiften dekker også deltakelse i ca 4-5 turneringer, avhengig av påmeldingsavgift.

Treningsavgiften er kr 1.800 pr år for medlemmer som trener etter at organiserte treningspartier er ferdige, dvs. mosjonister som kun deltar på fritt spill. Familiemedlem nr 2 i samme kategori betaler kr 900 og nr 3 kr 400.

Dersom man begynner i løpet av sesongen vil treningsavgiften reduseres forholdsvis.

Badmintonskole og andre yngre nybegynnere (barn og ungdom) betaler kr. 600, dette gjelder for et semester, høst eller vår.

Dersom nybegynnere og de som deltatt på badmintonskolen ønsker å fortsette etter nyttår betaler de fortsatt nybegynneravgift på kr 600 for vårsemesteret. Påfølgende høst er de fullverdige medlemmer med tilgang flere treningsdager og betaler derfor full avgift.

Årskontingent:
Alle medlemmer som ønsker å trene med Haugerud IFs badmintongruppe må også betale årskontingent til foreningen. Kontingenten følger kalenderåret og er på kr. 300. Giro sendes ut til separat til medlemmene og skal ikke betales sammen med treningsavgiften.

Tilbud til spillerne
Klubben betaler påmeldingskontingent for opptil kr 1.000 for barn og ungdom pr år når de deltar i norske turneringer. Dette holder til ca. 4 turneringer. Vi ønsker at alle skal delta i minst 4 turneringer pr. sesong. I tillegg arrangeres det lavterskel lagspill der alle nybegynnere deltar.

Vi har organisert trening med 1-3 trenere 4 ganger i uka i tillegg til badmintonskole.

Grasrotandelen:
Grasrotandelen er blitt meget viktig for badmintongruppa. Den bringer inn betydelige midler  hvert år. Hvis du spiller et eller flere spill hos Norsk Tipping, be kommisjonæren knytte spillkortet til: Haugerud IF, Organisasjonsnr: 974 242 613. Da går 5% av spilleinnsatsen til vår forening. Premiene får du uavkortet.

Forsikring:
Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag, får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. I tillegg har alle spillere fra de er 13 år og eldre i badmintongruppa via medlemslisensen en kollektiv forsikring gjennom Norges Badminton Forbund. Ved skade kan man få hjelp med f.eks. tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut. For vilkår se på NBF sine sider.

NIFs barneforsikring dekker medlemmer av lag tilsluttet NIF fram til den datoen de fyller 13 år samt trenere, ledere og oppnevnte dommere når de trener, leder eller dømmer. For at trener/leder skal være forsikret, må de stå som registrert (betalt) medlem av klubben det gjelder. Se vedlagte vilkår fra idrettsforbundets hjemmeside.

Om Spond:

Et viktig verktøy for oss er appen Spond. Denne appen norsk, følger norske personvernregler og er skreddersydd for idrettslag. Spond er obligatorisk for medlemmer i badmintongruppa. (Dere kan også benytte spond.no fra nettleser). Vi benytter den til:

  • Å holde orden på hvem som deltar i de ulike treningsgruppene på hver trening.
  • Kommunikasjon mot spillere og/eller foresatte. Vi kontakter ikke mindreårige. (Litt eldre spillere vil gjerne ha egen Spond, forklares under).
  • Invitasjon til treninger med sted og tidspunkt.
  • Invitasjon til dugnader. Vi arrangerer stevner to-tre ganger pr. år og trenger da hjelp fra foreldre til ulike oppgaver.
  • Intern dialog mellom ulike spillere/foresatte.

Alle mindreårige spillere kontaktes via foreldre. Dette gjøres ved at spilleren knyttes opp mot foreldre ved at vi mottar deres epost/tlf ved innmelding og at dere benytter den samme epost/tlf når dere oppretter bruker i Spond. Da vil dere automatisk legges i de rette gruppene.

Før hver trening vil dere motta en invitasjon som dere må godta eller avslå. Dette er ekstra viktig nå med Korona-regler for idretten. Vi må kunne rapportere hvem som har delta på alle treninger og kunne kontakte de umiddelbart.

Om dere ønsker at barnet etter hvert skal ha egen Spond for å kunne svare for seg selv er dette mulig. Noen av de eldste spillerne foretrekker dette. Da trenger vi også spillerens epost/tlf som da knyttes mot spillerens Spond-konto. Da vil både spiller og foresatte motta samme informasjon og være i stand til å svare på spillerens vegne. De foresatte mister ikke kontrollen på noen måte, de er fortsatt knyttet til spilleren som ansvarlig foresatte. Voksne spillere har naturligvis egen Spond.