Bli medlem

Haugerud badminton tar med glede i mot nye medlemmer. Vårt tilbud passer best for de over 6 år. For de under 10 år anbefaler vi Badmintonskolen.

Ta kontakt med Øystein Wiborg på 928 97 452 eller oystein.wiborg@gmail.com dersom du har spørsmål om medlemskap.

Denne sommeren har vi et eget tilbud. Sjekk

Badminton hele sommeren!

 

Badmintonskolen retter seg hovedsakelig mot de under 10 år. Nybegynnere over 12 år spiller med G1-partiet på tirsdager og fredager, se Treningstider.

For å bli medlem i Haugerud IF, Badminton laster du ned dokumentet og fyller det ut. Du kan enten levere det til en i styret under trening, eller sende det til oss på mail. Alternativt så sender du en epost med samme informasjonen.

Informasjon og kommunikasjon:
Styret sender epost om de viktigste sakene. I tillegg benyttes Spond (app for mobil) til en del løpende informasjon. Registrer deg med samme epost som du oppgir til klubben ved innmelding og du vil automatisk bli medlem av Haugerud badmintons grupper på Spond. Dette er en norsk tjeneste tilpasset kommunikasjon i idrettslag med høyt fokus på personvern. Vi har også en lukket intern Facebook-side.

Treningsavgift:
Treningsavgiften er kr 2.400 pr. år for medlemmer som deltar på organiserte treningspartier eller spiller i hallen mens slike partier pågår. Treningsavgiften følger sesongen, dvs. august-juni. For barn og ungdom inkluderer avgiften baller, autorisert trener og startkontingent opptil kr 1.000 til turneringer. Familiemedlem nr 2 betaler kr 1.200 i avgift, nr 3 kr 400. Maks avgift pr familie er kr 4.000. Faktura blir tilsendt etter innmelding. Treningsavgiften dekker også deltakelse i ca 4-5 turneringer, avhengig av påmeldingsavgift.

Treningsavgiften er kr 1.800 pr år for medlemmer som trener etter at organiserte treningspartier er ferdige. Familiemedlem nr 2 i samme kategori betaler kr 900 og nr 3 kr 400. Max avgift pr familie er da kr 3.100.

Dersom man begynner i løpet av sesongen vil treningsavgiften reduseres forholdsvis.

Nybegynnere (barn og ungdom) betaler kr. 600, dette gjelder for et semester, høst eller vår.

Badmintonskolen betaler kr. 600.

Dersom nybegynnere og de som deltatt på badmintonskolen ønsker å fortsette etter nyttår betaler de fortsatt nybegynneravgift på kr 600 for vårsemesteret. Påfølgende høst er de fullverdige medlemmer med tilgang flere treningsdager og betaler derfor full avgift.

Årskontingent:
Alle medlemmer som ønsker å trene med Haugerud IFs badmintongruppe må også betale årskontingent til foreningen. Kontingenten følger kalenderåret og er på kr. 300. Giro sendes ut til separat til medlemmene og skal ikke betales sammen med treningsavgiften.

Tilbud til spillerne
Alle spillere får dekket egenandelen for deltakelse i ca 4 turneringer. Vi ønsker at alle skal delta i minst 4 turneringer pr. sesong. I tillegg arrangeres det lavterskel lagspill der alle nybegynnere deltar.

Vi har organisert trening med 1-3 trenere 4 ganger i uka i tillegg til badmintonskole.

Grasrotandelen:
Grasrotandelen er blitt meget viktig for badmintongruppa. Den bringer inn betydelige midler  hvert år. Hvis du spiller et eller flere spill hos Norsk Tipping, be kommisjonæren knytte spillkortet til: Haugerud IF, Organisasjonsnr: 974 242 613. Da går 5% av spilleinnsatsen til vår forening. Premiene får du uavkortet.

Forsikring:
Alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag, får automatisk forsikring via NIFs barneforsikring. I tillegg har alle spillere fra de er 13 år og eldre i badmintongruppa via medlemslisensen en kollektiv forsikring gjennom Norges Badminton Forbund. Ved skade kan man få hjelp med f.eks. tannskader, behandlingsutgifter, operasjoner og fysioterapeut. For vilkår se på NBF sine sider.

NIFs barneforsikring dekker medlemmer av lag tilsluttet NIF fram til den datoen de fyller 13 år samt trenere, ledere og oppnevnte dommere når de trener, leder eller dømmer. For at trener/leder skal være forsikret, må de stå som registrert (betalt) medlem av klubben det gjelder. Se vedlagte vilkår fra idrettsforbundets hjemmeside.

For ytterligere informasjon om medlemskap i klubben, ta kontakt med Øystein Wiborg, 928 97 452 oystein.wiborg@gmail.com, eller Tore Granerud, tlf 22 32 37 14.