Turneringer

Terminlisten
Terminlisten for hele landet er tilgjengelig på http://badmintonportalen.no.

Her vil dere finne kommende turneringer, kampoppsett og resultater.

Påmelding: Send epost til paameldinghif@gmail.com

Vi mottar jevnlig innbydelser til ulike turneringer. Disse sendes kun ut til alle medlemmer dersom de foregår lokalt og har et bredt utvalg av klasser. Dersom de kun er aktuelle for et fåtall spillere så sendes de kun til de. Påmeldingsansvarlig kan sende ut innbydelser til medlemmer ved forespørsel.

Påmelding
Klubben betaler påmeldingskontingent for opptil kr 1.000 for barn og ungdom pr år når de deltar i norske turneringer.  På den måten er alle spillere under 20 år sikret gratis deltakelse i to til fire turneringer pr. sesong, avhengig av hvis mange klasser man deltar i pr. turnering. Alle våre egne turneringer er gratis for alle våre våre medlemmer.

Når dere sender  påmelding til paameldinghif@gmail.com er det viktig at dere skriver:

– Fullt navn på spiller

– Fødselsdato

– Ønsket klasse (hør med trener om du er i tvil)

– Navn på ønsket makker i double/mix, hvis du har. Avtal helst på forhånd. Da legges det inn en forespørsel på navngitt makker, evt. tilfeldig makker om ønskelig.

– Dersom spillere fra andre klubber legger inn forespørsel på makker til en spiller i vår klubb må dere, spiller eller foresatt, snarest melde ifra til paameldinghif@gmail.com slik at vi raskt kan godkjenne (eller avvise) forespørselen.

Etter påmelding – Finne trekningen og hvem som er påmeldt til en turnering

Når trekning med kampoppsett er foretatt må en vanligvis betale kontingent selv om en ikke møter opp. Si derfra ifra til arrangøren så raskt som mulig slik at man unngår å bli fakturert. Sier man fra etter at trekning er foretatt er det opp til arrangøren om man vil godta at man frafaller betaling ved sykdom eller andre grunner. Blir Haugerud fakturert startkontingenten uten at man har spilt, så vil både barn, ungdom og voksne måtte betale den selv.

Gå via Badmintonportalen og velg menypunkt “Turnering”. Søk opp aktuell turnering og velg den. Da finner du opplysninger om turneringen, deltakerliste og resultater. Vanligvis blir resultatene tilgjengelig samme dag som turneringen er slutt.

Stor badmintonfest i Haugerudhallen under den tradisjonelle vårcupen

Endelig var det igjen mulig å arrangere stor badmintonturnering i vår trange og litt tilårskommen, men opppussede hall. Og stor fest ble det fra fredag kl 17 til søndag kl 19 med over 27 timer kontinuerlig badminton . Over 220 spillere fra 19 klubber var med i denne breddesamlingen, fra ferske 7-8 åringer til garvete veteraner på over 75. Vertene stilte med over 60 spillere og sannelig dukket de også opp ved premiebordet både titt og ofte.les mer...

Stor badmintonfest i Haugerudhallen under den tradisjonelle vårcupen

Endelig var det igjen mulig å arrangere stor badmintonturnering i vår trange og litt tilårskommen, men opppussede hall. Og stor fest ble det fra fredag kl 17 til søndag kl 19 med over 27 timer kontinuerlig badminton . Over 220 spillere fra 19 klubber var med i denne breddesamlingen, fra ferske 7-8 åringer til garvete veteraner på over 75. Vertene stilte med over 60 spillere og sannelig dukket de også opp ved premiebordet både titt og ofte.les mer...