Voksne

Voksne deles inn i elitespillere og mosjonister.

Voksne elitespillere deltar på organisert trening med de beste ungdommene og representerer Haugerud på lagspill på de øverste nivå i seriespillet.

Mosjonistene har tider avsatt til egentrening og fritt spill fire ganger i uken. De som ønsker kan delta i lokale turneringer. Vi ønsker også at alle kan delta i uformelt lagspill mot mosjonister fra andre klubber. Se Treningstider for mer detaljer.

Vi tilbyr teknikkurs for mosjonister hvert år, i hovedsak. Følg med på Facebook/spond for informasjon om dette. Tema er slagteknikk, småspill, oppvarmingsøvelser, individuell feedback og en del morsomme spilløvelser som samtidig trener teknikk og taktikk. Opplegget styres mye av ønsker til deltakerne.

Om Spond:

Et viktig verktøy for oss er appen Spond. Denne appen norsk, følger norske personvernregler og er skreddersydd for idrettslag. Spond er obligatorisk for medlemmer i badmintongruppa. (Dere kan også benytte spond.no fra nettleser). Vi benytter den til:

  • Å holde orden på hvem som deltar i de ulike treningsgruppene på hver trening.
  • Kommunikasjon mot spillere og/eller foresatte. Vi kontakter ikke mindreårige. (Litt eldre spillere vil gjerne ha egen Spond, forklares under).
  • Invitasjon til treninger med sted og tidspunkt.
  • Invitasjon til dugnader. Vi arrangerer stevner to-tre ganger pr. år og trenger da hjelp fra foreldre til ulike oppgaver.
  • Intern dialog mellom ulike spillere/foresatte.

Alle mindreårige spillere kontaktes via foreldre. Dette gjøres ved at spilleren knyttes opp mot foreldre ved at vi mottar deres epost/tlf ved innmelding og at dere benytter den samme epost/tlf når dere oppretter bruker i Spond. Da vil dere automatisk legges i de rette gruppene.

Før hver trening vil dere motta en invitasjon som dere må godta eller avslå. Dette er ekstra viktig nå med Korona-regler for idretten. Vi må kunne rapportere hvem som har delta på alle treninger og kunne kontakte de umiddelbart.

Om dere ønsker at barnet etter hvert skal ha egen Spond for å kunne svare for seg selv er dette mulig. Noen av de eldste spillerne foretrekker dette. Da trenger vi også spillerens epost/tlf som da knyttes mot spillerens Spond-konto. Da vil både spiller og foresatte motta samme informasjon og være i stand til å svare på spillerens vegne. De foresatte mister ikke kontrollen på noen måte, de er fortsatt knyttet til spilleren som ansvarlig foresatte. Voksne spillere har naturligvis egen Spond.