Om klubben

Haugerud IF tok opp badminton som en av sine idrettsgrener 4. oktober 1971 på initiativ av Tore Granerud, som ble gruppas første leder.

ToreGranerudogDagEndal
Tore Granerud (til høyre på bildet) etablerte Haugerud badminton i 1971

Badmintongruppa har alltid satset mye på sine unge spillere og fikk tidlig etter etableringen frem spillere på godt nasjonalt nivå som tok flere NM gull og var med på norges landslag.

Som den første av Haugerud IFs idrettsgrener spilte badmintongruppas lag seg opp i Eliteserien på begynnelsen av 80-tallet.

Vi holder til på Haugerud i bydel Alna øst i Oslo og har medlemmer fra hele det søndre og østre Oslo. Treningene foregår enten i Haugerudhallen eller i Oppsal Arena. Begge plasser er lette å nå med kollektivtransport.

Jevn vekst
Etter en gradvis tilbakegang på 90 og første del av 2000 tallet har badmintongruppa  hatt jevn vekst fra 2008. Den er nå etablert som den klubben i Oslo og blant de tre største i Norge. Medlemstallet er ca 200 medlemmer. Av disse er halvparten under 19 år.  Vi har spillere på de fleste nivåer, fra konkurransespillere på høyeste nivå både blant seniorer og aldersbestemt til mosjonister som trimmer en gang eller to i uken.

Slik vi ønsker å se Haugerudhallen, masse idrettsglede og aktivitet under turnering. Her MDU13 under en rankingturnering.

Badminton er en helårsidrett på Haugerud. Det er mulig å spille 5 ganger i uken i hele skoleåret samt at Haugerudhallen er oppe for fritt spill i ferier.  Klubben har treningstid i Opppsal Arena og i Haugerudhallen.

Klubben tilbyr flere ulike treningspartier i forhold til ferdighet og ambisjoner. På Haugerud skal det både være mulig å hygge seg med badminton til fritidsbruk og kunne satse på idretten for å nå topp nasjonalt nivå.

Lagspill et satsningsområde
Klubben legger stor vekt på lagspill og har siden sesongen 2011/12 hadde 8-10 lag i seriespillet. Dette spenner bredt fra lag i eliteserien og til lokale nybegynnerserier.

Mesteparten av trenerressursene benyttes til barn og ungdom. Antall treningspartier kan variere fra år til år, men typisk er det tre ulike partier. Inndelingen er i hovedsak på ferdighetsnivå.

Turneringer
Klubben har alltid arrangert en turnering hver sesong, men etter 2010 har det gradvis tatt seg opp slik at gruppa nå arrangerer opp til 4 turneringer i sesongen. Typisk er det en større nasjonal turnering og to til tre lokale turneringer for spillere på Østlandet.