Travelt i Haugerudhallen ved juleavslutningen

Det var stor aktivitet i hallen mandag 14 desember da juleavslutningen for ungdomsspillerne ble avholdt. Over 40 barn, ungdom og foreldre avsluttet treningen rundt et langbord med pizza, brus, kaker, frukt og kaffe. Etterpå fortsatte treningen for de eldre med full musikk.

Juleavslutningen markerte slutten på en aktiv høstsesong med god rektruttering både på barn og voksensiden. På en av barnetreningene er det innført en ny treningsmetodikk som blant annet krever aktiv involvering av foreldre. Klubben har vært å se på mange lokale turneringer samt på alle rankingturneringer for ungdomsspillere. I lagserien har vi stilt med hele 4 lag, og det er flere enn på mange, mange år. Sesongen ble avsluttet med KM arrangementet helgen 12-13 desember.

En spesiell takk til trenerne og laglederne på hver lagserielag. Den innsatsen som disse gjør er avgjørende for å kunne holde et høyt aktivitetsnivå.