Styret

På årsmøtet 14. mars 2017 ble nytt styre valgt.

Medlemmene er:

Øystein Wiborg Leder 928 97 452 oystein.wiborg@gmail.com
Tore Granerud Oppmann treninger 22 32 37 14
Shaomeng Li Økonomiansvarlig 993 02 959 shaomenl@gmail.com
Torstein Reistadbakk Barnegruppa 926 31 584 sttorstein@gmail.com
Bjørn Petter Halvfstad Påmeldinger, drakter 924 89 549 bpett-ha@online.no
Terje Fjelldal Barn- og ungdom 906 65 913 tf@norpost.no
Reili Aamodt Barn- og ungdom 911 97 976 reili@outlook.com

Hovedtrener

Sondre Flåten Jørgensen, tlf: 913 96 057, e-post: s_f_jorgensen@hotmail.com

Representant i styret i Oslofjorden badmintonkrets

Victoria Hang, tlf: 926 26 292, e-post: victoria@hong.as

Representanter i Norges badmintonforbunds styrer og utvalg

Nestleder i Konkurransekomiteen og leder av lagserieutvalget: Markus Haukebø, tlf: 982 90 031, e-post: markus@oxx.no

Medlem i lagserieutvalget: Øystein Wiborg, tlf 92897452, epost: oystein.wiborg@gmail.com

Medlem av valgkomiteen:  Victoria Hang, tlf: 926 26 292, e-post: victoria@hong.as