Barnetrening Best on Court

Haugerud starter høsten 2011 badmintonskole for gutter og jenter fra 1-7 klasse. Opplegget trekker dels på tankene bak treningsmetodikken beskrevet under.

Les her for mer informasjon om skolen.

Høsten 2009 har Haugerud tatt i bruk en ny treningsmetodikk for trening av barn og ungdom. I første omgang benyttes den for treningen for de yngste, de fleste nybegynnere. Den heter Best on Court.

Best on court kommer fra badmintonlandet Danmark og tar for seg badminton steg for steg i utviklingen av badmintonspillere, og er en komplett treningsmetode helt fra den yngste nybegynner til elitespilleren på europeisk topplan.

– øvelsene er delt inn i tekniske, taktiske og fysiske øvelser
– øvelsene er delt inn etter aldersnivå/ferdighetsnivå
– øvelsene er delt inn i 4 nivåer, begynner, øvet, mester og elite

Dette gjør det lettere og for trenere og spillere å finne øvelser tilpasset nivå og alder og planleggingen av treningsøkter gjøres enklere.

En av grunnpilarene i metoden for de yngste er foreldrenes tilstedeværelse på treningen. Foreldrene blir hjelpetrenere, men dog ikke for sitt eget barn som er et viktig prinsipp.

Det at foreldre eller andre som spilleren har tillit til, er med og deltar i starten må anses som en fordel begrunnet i det at badminton er en teknisk krevende idrett og nybegynnere kan komme til og føle seg utenfor.
I tillegg betyr det mye at personer som spilleren har tillit til er med på de første turneringer. Selvom nybegynnerturneringer er uformelle og “ufarlige” kan det likevel være en høy terskel og trå over første gangen.

Badmintonforbundet arrangerte trenersamling 25-27 september hvor konseptet ble introdusert. Mer informasjon vil etterhvert komme på forbundets hjemmeside. Den offisielle websiden til konseptet finnes her.