Årsmøte i badmintongruppa 24 mars

Velkommen til årsmøte i badmintongruppa tirsdag 24 mars kl 1830-1930 på Oppsal Arena. Tid og sted er lagt til en av treningene hvor mange er på Oppsal uansett. Det blir i tradisjonens tro også litt kaffe og noe å bite i.

Dagsorden til årsmøtet

  1. Åpning og godkjenning av dagsorden
  2. Valg av dirigent og referent
  3. Gruppestyrets årsberetning for 2014
  4. Regnskap for 2014 med kommentarer
  5. Valg av gruppestyre
  6. Avslutning

Et av styremedlemmene tar ikke gjenvalg slik at vi ønsker et nytt medlem fra voksengruppa. 

Årsberetningen er tilgjengelig  på hjemmesiden med følgende link: 

http://www.haugerudif.no/no/badminton/arkiv/arsrapporter/

Her finnes også de siste års beretninger. Årets regnskap vil bli delt ut på årsmøtet.   

 

Hjertelig velkommen til årsmøte. 

Hilsen

Styret i badmintongruppa