Velkommen til sesongen 2009-10

Sesongen 2009-10 startet med en fin trening i Haugerudhallen sist mandag. Vi er rimelig fornøyd med halltildelingen fra Oslo Idrettskrets iår og håper på at flest mulig kan finne tider som passer. Iår har vi gjort en finere inndeling av grupper enn det som har vært praksis de siste årene. Kapasiteten på trenersiden har også økt slik at vi håper vi kan gi et bedre tilbud til spillere på ulike nivåer, enten man er nybegynner, mosjonist eller konkurransespiller. Halltildelingen og inndelingen på grupper finner dere under menypunktet "Treningstider". Den vil løpende bli ajourført.