Om sesongen 2020-21

Mandag 17. august er det sesongoppstart for Haugerud IF badminton. Pga. Korona vil det bli en annerledes sesong.

Endelig ny sesong! Det er flere grunner som gjør akkurat denne oppstarten spesiell, og det har vært mange usikkerheter.

  • Vi må fortsatt leve med Korona og denne høsten starter med at samfunnet har tatt et skritt tilbake, noe som bla. påvirker idretten.
  • Oppsal arena er under ombygging og vi mister 4 timer treningstid inntil dette er ferdig.
  • Vi har fått ny hovedtrener som nå har hatt oppstartsmøte med klubb og øvrige trenere.
  • Haugerud skal arrangere junior-NM 28.-30. august. Dette blir et lite arrangement mhp. antall deltakere, men vi trenger likevel en del frivillige til å dekke oppgaver innen smittevern, kioskdrift og enkelt vakthold.

Det er vanskelige tider for alle idretter i denne tida, men badminton er tross alt av de heldige som faktisk kan utøve idretten på en bortimot normal måte. Vi mistet mye trening i vår, men heldigvis hadde vi et svært godt tilbud i sommer.

Treningstider og -grupper

Vi vil følge omlag de samme treningstidene som forrige sesong. I Oppsal arena går mosjonisttrening ut på tirsdag inntil vi får tilbake de timene vi mister pga. ombygging i Oppsal arena. Det samme gjelder badmintonskole på torsdag. Oppdaterte treningstider finnes her: http://badminton.haugerudif.no/vart-treningstilbud/treningstider/

G1 og G2 vil fortsatt trene sammen. De fleste fra fjorårets badmintonskole skal nå trene med G1.

På fredager vil det gjøres endringer. Hovedtrener vurderer dette etter å ha gjort seg kjent med gruppene og tilbudet.

Smittevern

Vi må fortsette det samme strenge regimet vi har hatt i vår og sommer. I sommer stilte klubben med hallvakt. Nå må stille med egen tilsynsvakt med smittevernsansvar på alle egne treninger. Her må foreldre stille seg til disposisjon. Et enkelt skjema må fylles ut og legges i egen perm i hallen. Dette gjelder kun Haugerudhallen. I Oppsal arena har Oppsal håndball ansvaret. I tillegg må det oppgis en ansvarlig voksen for alle treninggrupper på alle treninger. Dette gjelder alle treninger. For voksne mosjonister som spiller uten trener må de selv velge to personer som fyller disse rollene.

På alle treninger må vi rapportere alle spillere som er på alle treninger. Dette gjøres ved at alle aksepterer invitasjonen i Spond.

Vi er usikre på om vi fortsatt skal sette en antallsbegrensing på 20 personer da det er lov å dele opp gruppene dersom det er plass til dette.

Sjekk også ut badmintonforbundets informasjon, https://www.badminton.no/nyheter/2020/sesonginformasjon-2020/  og https://www.badminton.no/praktisk-info/corona/

Om Spond

Når klubben har fått spillerens tlf/epost knyttes dette mot våre Spond-grupper. Når du registrerer deg i Spond vil du automatisk legges i de rette gruppene og motta invitasjon til treninger etc. For mindreårige er dette annerledes. Vi kontakter normalt ikke barn, men deres foresatte. Her knyttes spilleren til en eller flere foresatte. Derfor trenger vi foresattes tlf/epost. Dersom spilleren selv ønsker å svare for seg selv i Spond vedr. treningsoppmøte el. er dette mulig. Da trenger vi også spillerens tlf/epost. Spillere er fortsatt knyttet til sine foresatte som betyr at både spiller og foresatt vil få informasjon/invitasjon og både spiller og foresatt kan svare på vegne av spilleren. Du som forelder vil mao. ikke miste oversikt og kontroll selv om barnet har egen Spond på telefonen.