Turneringer

Terminlisten
Terminlisten er tilgjengelig fra forbundets hjemmeside under menyvalget Konkurranse. Velg her BadmintonPortalen. Direkte link er http://badmintonportalen.no. Vi mottar jevnlig innbydelser til ulike turneringer. Disse sendes kun ut til alle medlemmer dersom de foregår på østlandet og har et bredt utvalg av klasser. Dersom de kun er aktuelle for et fåtall spillere så sendes de kun til de. Påmeldingsansvarlig kan sende ut innbydelser til medlemmer ved forespørsel.

Påmelding
Klubben betaler påmeldingskontingent for opptil kr 1.000 for barn og ungdom pr år når de deltar i norske turneringer.  Styret vil i andre tilfeller ta spesielt stilling til dekning av utgifter, f.eks. ved deltakelse  i nasjonale mesterskap eller ved samlinger arrangert av NBF.  Det er klubben som blir fakturert av arrangørene. Vi viderefakturerer så. Gruppas bankkonto er: 9003.06.24679. Alle medlemmer spiller gratis på klubbens egne arrangementer.

Arrangører ønsker primært samlet påmelding fra klubbene. Alle benytter nå forbundets påmeldingssystem på nett. Vi har valgt å samle det slik at påmeldingen skjer gjennom e-post til påmeldingsansvarlig i klubben. Benytt e-postadressen paameldinghif@gmail.com. Hvem som til enhver tid er påmeldingsansvarlig finner du under menypunkt “Styret”.

Når trekning er foretatt må en vanligvis betale kontingent selvom en ikke møter opp. Si derfra ifra til arrangøren så raskt som mulig slik at man unngår å bli fakturert. Sier man fra etter at trekning er foretatt er det opp til arrangøren om man vil godta at man frafaller betaling ved sykdom eller andre grunner. Blir Haugerud fakturert startkontingenten uten at man har spilt, så vil både barn, ungdom og voksne måtte betale den selv.

Finne trekningen og hvem som er påmeldt til en turnering
Gå via Badmintonportalen og velg menypunkt “Turnering”. Søk opp aktuell turnering og velg den. Da finner du opplysninger om turneringen, deltakerliste og resultater. Vanligvis blir resultatene tilgjengelig samme dag som turneringen er slutt.

Nyheter fra turneringer

Haugerud beste klubb i Ungdommens badmintonmesterskap (UBM2020)

Det ble en utrolig medaljefangst av Haugerudspillerne under årets UBM i Kristiansand 31/1-2/2 hvor 195 spillere fra 36 klubber fra alle kanter av landet hadde samlet seg. I hard konkurranse med vertsklubben Kristiansand BK ble Haugerud beste klubb i U17, mens Kristiansand slo oss hårdfint i U15 slik at vi der måtte ta til takke med 2. plassen. I fjorårets UBM på hjemmebane ble Haugerud beste klubb i U15 og nr 4 i U17. Så dette er all time high for klubben.les mer...