Kampoppsett og kontaktinformasjon lagspill 2013-14

Under finner dere spilledatoer, kontaktadresser og kampoppsett for årets lagserie i Oslofjorden.

Oppsett senior   oppdatert 26.03.2014

Oppsett junior    oppdatert 26.03.2014      

Resultater finner der her under menypunkter “Serieoppsett”.  

 

Laglederliste 

Elite – 1 Lars Harald Ersland 92052445 lhe@hanjin.no
1 div -2 Rowena Thakore-Gunter 41180956 rowenat@ekit-inc.com
2 div -3 Sophie Thorell 94297033

sophie.thorell@gmail.com

3 div -4 Vikram Kapoor 47306516 nitukapoor@hotmail.com
3 div -5 Bjørn Petter Halvfstad 92489549 bpett-ha@online.no
4 div -6 Frode Uberg 97541191 frodeuberg@hotmail.com
4 div -7 Waseem A. Warrich 45448713 waseemdh@hotmail.com 
4 div -8 Lars Eirik Nilsen  95222547 lars_eirik_nilsen@hotmail.com
U15 a Terje Fjelldal 90665913 tf@norpost.no
U15 b Knut Møen 91746908 knut.moen@nve.no
U13 Kim Hong 90092528 hongkimson@hotmail.com