Kampoppsett og kontaktinformasjon lagspill 2012-13

Under finner dere spilledatoer, kontaktadresser og kampoppsett for årets lagserie i Oslofjorden.

Oppsett senior      Opsett senior sluttspill

Oppsett junior       Oppsett junior sluttspill

 Resultater finner der her under Serieoppsett. 

Laglederliste 

Elite – 1 Lars Harald Ersland 92052445 lhe@hanjin.no
1 div -2 Rowena Thakore-Gunter 41180956 rowena@ekit.com
2 div -3 Amanda Bonesmo 41329561

amandatbone@gmail.com

3 div -4 Vikram Kapoor 47306516 nitukapoor@hotmail.com
3 div -5 ungdom

 Håkon Halnes

Theepiga Makesan

90661474

41298738

hannekollen@hotmail.com

ra22as@yahoo.no

4 div -6 Jon Ytterhaug 91841839 johnytterhaug@hotmail.com
4 div -7      
U15 a Terje Fjelldal 90665913 tf@norpost.no
U15 b Terje Fjelldal 90665913 tf@norpost.no
U13 Knut Møen 91746908 knut.moen@nve.no