Helsides artikkel om badmintongruppa i Akers avis

Her er mye fint stoff om gruppa, en oppsummering av aktiviteter og resultater i vårsesongen. Riktig god lesning!

Her finner dere artikkelen.