Haugerud søker ny trener

Haugerud søker ny trener

Haugerud IF Badminton søker ny hovedtrener med tiltredelse august 2020, dvs. fra og med sesongen 2020/2021.

Treneren vil inngå i et trenerteam med 4-5 trenere, og vil med dette ha hovedansvar for klubbens trenerapparat. Hovedtreneren skal ha det overordnede ansvaret for innhold og kvalitet på alle treninger og vil være den primære treneren for våre elitespillere og ungdomsspillere på toppnivå. Hovedtreneren vil ha tett samarbeid med den sportslige administrasjonen og de øvrige trenerne, og vil med dette ha et kollegialt miljø å støtte seg til. Treneren vil også få bistand til andre oppgaver, særlig administrative.

Stillingsbrøk: Deltid

Arbeidstid: Ettermiddag/kveld

Hovedoppgaver:

 • Hovedansvar for alle treninger.
 • Oppfølging av de andre trenerne i teamet
 • Ha et helhetlig ansvar for talentutvikling og oppfølging av spillere fra nybegynner til høyere nivå
 • Komponere et sportslig opplegg som skal fungere for spillere på alle nivå, for de øvrige trenerne og for klubben for øvrig. Være den primære treneren for de beste spillerne, både ungdom og voksne.
 • Delta på andre treninger, også med de de yngste og nybegynnerne.
 • Ta ut spillere til samlinger, turneringer og lagspill.
 • Delta som coach/veileder under turneringer.

Nøkkelkvalifikasjoner:

 • Gode kommunikasjonsevner, helst norsk/skandinavisk, men det er ikke et absolutt krav. Må ha evne til å kommunisere med unge mennesker og kunne tilpasse seg nordisk treningskultur.
 • Trenerkvalifikasjoner Trener 2 / BWF L2 eller tilsvarende. Andre kvalifikasjoner kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Det er ønskelig at hovedtrener selv skal holde et høyt sportslig nivå, og kunne delta som spillende trener for Haugeruds elitelag.
 • Bidra til å løfte spillere til høyere nivå, også de som allerede holder nasjonalt toppnivå.
 • Kunne sette opp treningsplaner på gruppe- og individnivå.
 • Være villig til å jobbe i enkelte helger

Det er viktig for oss å finne en hovedtrener, som er motivert til å hjelpe andre, engasjert for idretten og som har gode pedagogiske evner. Haugerud IF Badminton består både av topp motiverte spillere, og medlemmer som ikke ønsker å konkurrere. Hovedtrener må være i stand til å ivareta og motivere både toppnivå og bredde, og ha evne til å gi gode tilbakemeldinger både på individ- og gruppenivå. Medlemsmassen inkluderer alle aldre, nivå og utgangspunkt, noe som vil være med på å påvirke arbeidshverdagen. Det er også verdt å merke seg at klubben drives av frivillige, og ikke har noen lønnede ansatte utover trenerapparatet.

Om Haugerud IF Badminton

Haugerud IF Badminton er den nest største badmintonklubben i Norge og størst i Oslo, med ca. 200 medlemmer. Haugerud er en attraktiv badmintonklubb som holder et høyt sportslig nivå. Vi har flere spillere på norsk elitenivå, mange unge spillere med høye ambisjoner og gode resultater, samt spillere som har markert seg internasjonalt, særlig i U17. Klubben spiller i norsk eliteserie og har de senere år tatt mange medaljer i norgesmesterskap for senior og aldersbestemte klasser. I tillegg har vi et godt tilbud til breddespillere. Klubben har en velfungerende administrasjon, som drives av frivillige.

Vi holder til i Oslo øst, og er en del av Haugerud idrettsforening. Haugerud IF jobber for å ha en inkluderende profil og sterk lokal forankring. Integrering og mangfold er viktige verdier for Haugerud IF. Haugerud IF rekrutterer våre nybegynnere fra barneskolene i nærområdet, men Haugerud badminton har et større nedslagsfelt.

Søknadsfrist 1. april 2020

Kontakt Haugerud IF badminton
Epost: badhaugerud@gmail.com
Tlf. v/Torstein Reistadbakk: 92631584