Brann Oppsal Arena – ordinær trening fra tirsdag 9. oktober (bekreftet idag 8/10)

Pga brann natt til lørdag 15/9 er Opppsal Arena stengt. Planlagt åpning er 6. oktober dvs at vår første treningsdag er tirsdag 9. oktober. Se planen for gjenåpning under. Som alternativ kan det trenes i Haugerudhallen mandag, fredag og lørdag. Se oversikten over treningstider for nøyaktige tidspunkter. Vær oppmerksom på at barnepartiet (Ungdom ambisjon) har fortrinnsrett på mandag fra 18.30 til 20.00 på to til tre baner så lenge Oppsal Arena er stengt.

Det har vært jobbet med alternative treningssteder/tider, men det har ikke vært mulig å oppdrive noe egnet. Alle hallene i nærområdet er opptatt og brannen på Oppsal gjør det ikke noe lettere. 

Oslo kommune informerer om følgende plan for gjenåpning: 

Saneringsfirmaet regner med å bruke én uke per hallflate og 14 dager på ventilasjonsanlegget som er berørt av brannen.

Idretten vil med dette som utgangspunkt kunne ta i bruk Arena 1 med tilhørende garderober den 22. september, Arena 2 med tilhørende garderober den 29. september og Arena 3 med tilhørende garderober den 6. oktober. Arena 1 vil gå på et forsert ventilasjonsanlegg (som er friskmeldt) den første uken etter den 22 september inntil ventilasjonsanlegget for normal drift er friskmeldt den 28. september (samtidig som Arena 2).

 I utgangspunktet  er dette tidene dere forholder dere til. I Arena 3 hvor de bygningsmessige skadene er størst som følge av brannen kan som allerede nevnt i utgangspunktet brukes fra den 6. oktober. Vi regner med at de bygningsmessige arbeidene vil foregå på dagtid, og vil gå lite utover idrettens bruk av hallen. Dersom det likevel oppstår arbeider på kveldstid enkelte dager, vil dere få beskjed om dette. Så her må dere ha et lite forbehold om at det kan skje noe uforutsett.

I Arena 3 vil det en periode være en nødutgang av 120 cm som vil være ute av drift. Det er tre nødutganger igjen på hallflaten, slik at det fremdeles kan være mange mennesker i hallen. Under vanlig trening vil det ikke være noe problem. Under arrangement  må man regne med 120 mennesker mindre i hallen enn det man har normalt. Halldriver er informert om hvor mange mennesker det kan være i hallen.  

Dansesalen og kampsportsalen kan være i bruk fra og med i dag, men idrettslagene vil ikke ha tilgang til garderober de første ukene.