Årsmøte 2010

Årsmøtet for 2010 ble avholdt onsdag 2. mars på klubbhuset. På forhånd var det sendt ut fyldig årsrapport og regnskap til alle medlemmene. Gruppen har hatt høyere aktivitetsnivå i 2010 enn på mange år og vi nærmer oss 100 medlemmer. På møtet ble årsberetningen og regnskapet lest opp og godkjent. Det ble også valgt nytt styre. Alle de seks eksisterende styremedlemmene sa seg villig til nyvalg. I tillegg ble to nye valgt, Morten Eggum og Terje Fjelldal.

Se websiden under venstremenyen “Styret” for en oversikt over medlemmer med ansvarsområder. Se referat