Treningstider 2018-19

Treningstider 2018-19

Treningstidene for sesongen 2018-19 blir ganske like de vi hadde for 2017-18. Før jul er halltidene nøyaktig de samme. Nytt førsteutkast til oppsett vil komme innen 20 august. Så vil det kunne bli justeringer, spesielt frem til begynnelsen av september. Inntil da vil 2017-18 oppsettet være en god tilnærming.

Det blir organisert trening fire ganger i uken med ulike partier for barn, ungdom og voksne. Vi forsøker også å gjenta opplegget fra vårsesongen med teknikktrening for voksne noen ganger hvert halvår under fritt spill.  Siden vi nå igjen har fått fredag kveld vil det være mulig med fritt spill fem dager i uken neste sesong.  Målet er å kunne ha et godt tilbud både til de som satser på konkurrere mye og de som ønsker å spille badminton for trim og mosjon.

Vedlagte Treningstider 2017-18 v02  viser utkast til fordeling på ulike grupper. Den vil kunne justeres frem til at opplegget setter seg bedre innen midten av september.  

Treningstidene gjelder fra 20 august i Haugerudhallen og 21 august i Oppsal Arena.

Vel møtt til neste sesong!